Øyvind Rongevær Kvarme – ArtScene Trondheim


Øyvind R. Kvarme

er utdannet kunsthistoriker fra NTNU i 2014. Han har skrevet kritikk for ArtScene Trondheim siden 2015.

Skribentens tekster

Kritikk, 22.02.2019

Eig det!

Ved å gjere seg sjølv til gjenstand for skryt synleggjerast marknadsføringsspråket i kulturfeltet – eit felt som ofte proklamerer avstand til dei same kreftene.

Kritikk, 24.01.2017

Det retrospektive maleriet

Det trondheimske utstillingsåret 2017 startar med tre unge, malande menn og Øyvind R. Kvarme benytter høve til å guide oss gjennom Det retrospektive maleriet.

Kommentar, 21.11.2016

Kunsten treng deg, og det er no me treng kunsten

Samtalane om kunst og dei problemstillingane den tar opp blir ofte verande mellom kunstnarar og kunstteoretikarar. Då kan det bli fristande å legge skylda på publikum, for burde ein ikkje kunne krevje noko av dei òg? Øyvind R. Kvarme overvar seminaret Kunstnerisk mot i en umiddelbar tid. Les Kunsten treng deg(…)

Kritikk, 12.10.2016

Disco Noir

Utspørjinga starta enkelt: –Kva heiter du? –Når og kor er du fødd? Samstundes var det ikkje vanskeleg å forstå at i yttarste konsekvens kunne denne typen informasjon utnyttast og brukast mot ein.

Kritikk, 04.10.2016

Om å finne sin plass

Med hele to opningar, dobbelt så mange talar og godord og over 200 besøkande var det ingen tvil om at dette var ei feiring. Øyvind Rongevær Kvarme overvar åpningen av den 40. Trøndelagsutstillingen:

Kritikk, 29.03.2016

«Fly Me to the Moon»

Det at mennesket om få år skal busetje seg på planeten Mars opplevast liksom ikkje som noko framand science fiction. Denne futuristiske tanken er allereie ladd med fortid og historie; det ligg ei fortelling mellom i dag og 1960-talets romforsking.

Kritikk, 23.02.2016

Eit rom å flyte ut(over) i

I eit saumlaust samarbeid av ulike verkemiddel rører filmen seg mellom det humoristiske, vakre og til tider såre; og balanserer desse ytterpunkta i eit kort og enkelt, men dyktig redigert, filmstykke.

Reisebrev, 16.11.2015

Kunstnaren som kunnskapsberar

Weaving Fabrics for Suits blir å se på Trøndelag Senter for Samtidskunst til våren. Tekstilkunstneren Franz Petter Schmidt var nettopp i Trondheim for å introdusere prosjektet sitt.

Reisebrev, 15.09.2015

Nært og fjernt om kropp, stad og rom

Det er friande at det i eit kulturteoretisk seminar er mogleg å diskutere kroppen utanfor ein todeling, og at erfaringane, minna våre og forståinga av oss sjølve er fundamentert like mykje fysiologisk som kulturelt.

Kritikk, 03.09.2015

Synleg blindsone

– Me er alle ein del av spetakkelet. Øyvind Rognevær Kvarme har sett I Nasjonalmuseets blindsone på Trondhjems kunstforening.

Intervju, 18.06.2015

Illusjonar og reproduksjonar

– Alt du ser her er laga spesifikt til denne utstillinga, seier Idun Baltzersen (N). Ho og Kristie MacDonald (CA) er residenskunstnarar på Lademoen Kunstnerverkstader. Øyvind R. Kvarme møtte dei på Babel, der dei nett hadde starta å montera Illusjonar og reproduksjonar som åpnar 19. juni.

Kritikk, 21.04.2015

Ei tvitydig gåve

I liksskap med ei spåkone som spår, gjer Tidslevold det du fortel om til sanningar – og det er her tittelen på performancen gjer seg gjeldande: Tell me your dreams and I will make them come true.

Kritikk, 09.04.2015

Kunstnaren som historikar (og produsent av minner)

Hannah Ryggen brukte veggteppa sine til å kommentere hendingar i si eiga levetid. Seminaret Fishing in the sea of debt (fiske ved gjeldens hav) i Kunsthall Trondheim tok sikte på å sjå disse i ein dagsaktuell kontekst og gav ei innføring i korleis kunstnarar nyttar seg av historisk material i dag.