ArtScene Trondheim – Nettmagasin for samtidskunst


Fra abstraksjon til kamuflasje

Kritikk, 13.05.2024

Karl Hansens malerier er som kamuflasjenett formet av populærkulturens
sukkersøte virkelighetsflukt.

Nomadiske kunstnerliv

Kommentar, Kunstnere i periferien, 22.04.2024

Siden moderniteten har kunstnere oppsøkt periferien, som en tilbaketrekning fra det kulturelle sentrum. Er det andre årsaker til at kunstnere flytter ut av storbyene nå enn tidligere?

Kunstnerisk forskning under lupen!

Tatt av flommen: Kroppen i møtet med teknologien 

Det er samtalen med mennesker – ikke maskiner – som står igjen som det mest givende fra besøket på Meta.morf.

I «Cosmetic Demons – A Choreographic Salon» har Sindri Runudde erstattet speilet i salongen med en dansende demon. 

Mellanmänsklig värme genomsyrar Rørosseminaret 2024. Ja, de som bjuds in att föreläsa, är både socialt engagerade arkitekter och personer man vill hänga med en helg på Røros.

Hva gjør kunstmuseenes mål om å være «nyskapende» og «uredde» med den tradisjonelle samlingsutstillingen?