Hanna Malene Lindberg

er litteraturviter, kritiker og bibliotekmedarbeider. Hun har en master i litteraturvitenskap fra NTNU.

Skribentens tekster

Intervju 29.10.2021

Om bygninger kunne snakke

" />

«Hva vil historien? Hva vil objektet?». Det er en ekstrem form for lytting, et tålmodighetsarbeid. Det handler om å være lenge nok på et sted, i en situasjon, til at det begynner å snakke med deg. Og så begynner dialogen.

Intervju 17.09.2021

Systemets overflate 

" />

Når vi nå har plantet 140 tujaer på Nyhavna er det nærliggende å forsøke å lese det som en park, som noe som har en samfunnsfunksjon. Det er utrolig hvor små grep som egentlig skal til for å bryte med vanen.

Kritikk 02.09.2021

Kunst i koronaomgivelser

" />

Kan kunst svare på hva det vil si å skape “Kunnskap for en bedre verden”? I løpet av nok en unntakssommer har fem kunstprosjekter i Midtbyen søkt å skape fellesskap i en tid preget av avstand. 

Kritikk 28.05.2021

Å sette ting i sammenheng

" />

Et komma brukes både for å sette ting i sammenheng og for å adskille dem. Det er kommaet og de utallige mulighetene det gir til å forbinde, klassifisere, adskille og til å være i en mellomposisjon som har gitt årets masterutstilling navn – og det er befriende hvor godt tittel og utstilling spiller overens.