Hanna Malene Lindberg

er litteraturviter, kritiker og bibliotekmedarbeider. Hun har en master i litteraturvitenskap fra NTNU.

Skribentens tekster

Intervju, 13.02.2023

Flertydig historie

– Du skal ikke forlate utstillingen med mer faktakunnskap om krigsårene i Norge, men med forestillinger om hva som kunne vært virkelig, sier Ana Dunjić om utstillingen B-SÅPE på Babel.

Kritikk, 31.08.2022

Svevende stein, jordbundne lerret

I møtet mellom Gunn Harbitz’ steinskulpturer og Mariia Drachuks oljemalerier skapes en samtale der helheten er større enn summen av delene.

Kommentar, 23.08.2022

Grenseløs på Grensen

– Vi ville ha en tomt som betyr noe, og være synlige i bybildet, sier arkitektstudent og markedsansvarlig for TreStykker, Fredrik Lundberg Paulsen.

Intervju, 01.04.2022

– Nordenfjeldske Transitt holder ikke som erstatning

– Jeg mener MiST har et spesielt ansvar for å hjelpe museet i fasen de er i nå. Ved å finansiere et par midlertidige prosjektstillinger for å avhjelpe samlingsforvaltningen vil vi kunne spare flere år. 

Intervju, 25.03.2022

Stadig i transitt

Det er ikke kommet noen begjæring fra MiST eller NKIM om å få hjelp til å finne et fast utstillingssted i tiden før museet flyttes til sin endelige tomt, sier Christianne Bauck-Larssen (H)

Kritikk, 14.02.2022

Under overflaten

I Baut videreføres tradisjoner. Kulturarven blir kunstarv, det hverdagslige flytter ut av det praktiske og inn i det estetiske.

Intervju, 29.10.2021

Om bygninger kunne snakke

«Hva vil historien? Hva vil objektet?». Det er en ekstrem form for lytting, et tålmodighetsarbeid. Det handler om å være lenge nok på et sted, i en situasjon, til at det begynner å snakke med deg. Og så begynner dialogen.

Intervju, 17.09.2021

Systemets overflate 

Når vi nå har plantet 140 tujaer på Nyhavna er det nærliggende å forsøke å lese det som en park, som noe som har en samfunnsfunksjon. Det er utrolig hvor små grep som egentlig skal til for å bryte med vanen.

Kritikk, 02.09.2021

Kunst i koronaomgivelser

Kan kunst svare på hva det vil si å skape “Kunnskap for en bedre verden”? I løpet av nok en unntakssommer har fem kunstprosjekter i Midtbyen søkt å skape fellesskap i en tid preget av avstand. 

Kritikk, 28.05.2021

Å sette ting i sammenheng

Et komma brukes både for å sette ting i sammenheng og for å adskille dem. Det er kommaet og de utallige mulighetene det gir til å forbinde, klassifisere, adskille og til å være i en mellomposisjon som har gitt årets masterutstilling navn – og det er befriende hvor godt tittel og utstilling spiller overens.