Hanna Malene Lindberg – ArtScene Trondheim


Hanna Malene Lindberg

er litteraturviter, kritiker og bibliotekmedarbeider. Hun har en master i litteraturvitenskap fra NTNU.

Skribentens tekster

Kritikk, 08.03.2024

Skisser fra start til slutt

Utstillingen «Riss» ved Nils Aas Kunstnerverksted skisserer opp både tegningens og naturens sykluser.

Intervju, 06.09.2023

Kunstens rammer og institusjonens vegger

Ønsket om at et nysgjerrig publikum finner veien inn til kunstrommene, er noe Trondheims tre nye kunstledere enes om.

Intervju, 13.02.2023

Flertydig historie

– Du skal ikke forlate utstillingen med mer faktakunnskap om krigsårene i Norge, men med forestillinger om hva som kunne vært virkelig, sier Ana Dunjić om utstillingen B-SÅPE på Babel.

Kritikk, 31.08.2022

Svevende stein, jordbundne lerret

I møtet mellom Gunn Harbitz’ steinskulpturer og Mariia Drachuks oljemalerier skapes en samtale der helheten er større enn summen av delene.

Kommentar, 23.08.2022

Grenseløs på Grensen

– Vi ville ha en tomt som betyr noe, og være synlige i bybildet, sier arkitektstudent og markedsansvarlig for TreStykker, Fredrik Lundberg Paulsen.

Intervju, 01.04.2022

– Nordenfjeldske Transitt holder ikke som erstatning

– Jeg mener MiST har et spesielt ansvar for å hjelpe museet i fasen de er i nå. Ved å finansiere et par midlertidige prosjektstillinger for å avhjelpe samlingsforvaltningen vil vi kunne spare flere år. 

Intervju, 25.03.2022

Stadig i transitt

Det er ikke kommet noen begjæring fra MiST eller NKIM om å få hjelp til å finne et fast utstillingssted i tiden før museet flyttes til sin endelige tomt, sier Christianne Bauck-Larssen (H)

Kritikk, 14.02.2022

Under overflaten

I Baut videreføres tradisjoner. Kulturarven blir kunstarv, det hverdagslige flytter ut av det praktiske og inn i det estetiske.

Intervju, 29.10.2021

Om bygninger kunne snakke

«Hva vil historien? Hva vil objektet?». Det er en ekstrem form for lytting, et tålmodighetsarbeid. Det handler om å være lenge nok på et sted, i en situasjon, til at det begynner å snakke med deg. Og så begynner dialogen.

Intervju, 17.09.2021

Systemets overflate 

Når vi nå har plantet 140 tujaer på Nyhavna er det nærliggende å forsøke å lese det som en park, som noe som har en samfunnsfunksjon. Det er utrolig hvor små grep som egentlig skal til for å bryte med vanen.

Kritikk, 02.09.2021

Kunst i koronaomgivelser

Kan kunst svare på hva det vil si å skape “Kunnskap for en bedre verden”? I løpet av nok en unntakssommer har fem kunstprosjekter i Midtbyen søkt å skape fellesskap i en tid preget av avstand. 

Kritikk, 28.05.2021

Å sette ting i sammenheng

Et komma brukes både for å sette ting i sammenheng og for å adskille dem. Det er kommaet og de utallige mulighetene det gir til å forbinde, klassifisere, adskille og til å være i en mellomposisjon som har gitt årets masterutstilling navn – og det er befriende hvor godt tittel og utstilling spiller overens.