Joachim Friis – ArtScene Trondheim


Joachim Friis

har en mastergrad i kunsthistorie og almen litteraturvitenskap ved Københavns universitet. Nå arbeider Friis som universitetslektor ved institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har tidligere skrevet for danske kunst- og litteraturmagasiner som LitteraturNu og Friktion.

Skribentens tekster

Kritikk, 09.06.2021

Et syn der berører

Denne multi-lagdelte materialitet som malerierne av Bjertnæs udstråler, skaber, i modsætning til udstillingstitlen, et ekstremt nærvær. Jeg får lyst til at røre, bruge sanser som maleriet traditionelt set ikke åbner op for, men som alligevel på en eller anden måde bliver aktiveret her.

Kritikk, 18.05.2021

Tværmateriel længsel

Udvalget af nominerede til Lorck Schive kunstpris repræsenterer et bredt spektrum af, hvad der foregår på kunstscenen i Norge akkurat nu.

Minikritikk, 23.04.2021

Konglomeraternes tid

«Alle Ting, Sammen, For Alltid» bearbejder posthumane ideer om menneskets forhold til naturen. Det er et emne hvor tankeverdener og holdninger er mindst lige så vigtige som kunstværkerne selv.

Kritikk, 03.03.2021

Oprør mod et system af selvfølgeligheder

Udstillingen af Christian Messel har collagen i centrum, og med et bredt udvalg af teknikker udfordrer han vores forståelse af historiens store figurer, symboler og fortællinger.

Kritikk, 20.01.2021

På sporet af det ubegribelige

Fra dette perspektiv bliver tid en personlig, rumlig og bevægelsesafhængig erfaring.

Minikritikk, 13.01.2021

Sukkersød nedbrydning

Bloms skulpturer gør noget andet; de udvikler sig, bliver overmodne og sikkert også fuldstændig opløste og mimer dermed en proces, der på trods af deres syntetiske materiale måske er lige så meget krop som skulptur.

Minikritikk, 02.10.2020

Surrealistiske hverdagsscener

Malerierne hænger dominerende på væggene og gør også umiddelbart størst indtryk med deres bastante og farverige penselstrøg. Alligevel er det efter endt besøg tegningerne som giver mig den klart bedste forståelse for kunstnerens personlige udtryk.