Tatt av Heimdal, D Ø V V E R, Heimdal kunstforening – ArtScene Trondheim