Tatt av Heimdal, Heimdal sentrum – ArtScene Trondheim