Fredrik Berberg, Babel visningsrom for kunst – ArtScene Trondheim