I Nasjonalmuseets blindsone, Trondhjems kunstforening – ArtScene Trondheim