Strøtanker (tankedryss og avstandsbarrierer), Galleri KiT – ArtScene Trondheim