Håkon Bleken og Inger Sitter, Trondheim Kunstmuseum – ArtScene Trondheim