Martina Hodne og Berit Dröse, Babel visningsrom for kunst – ArtScene Trondheim