Choreographer’s Appointment, Babel visningsrom for kunst – ArtScene Trondheim