Barbro Maria Tiller og Heidi Kennedy Skjerve, Trondhjems kunstforening – ArtScene Trondheim