Philip Buer Elvegård og Karianne Stensland, Constant. Decay. (Elgesetergt 30b)

Bildearkiv

Philip Buer Elvegård (Her kommer ingenting) og Karianne Stensland, Constant. Decay. Elgesetergt 30b.

(Foto: Ingvild Danielsen)