Dansen rundt gullkalven, TKM Gråmølna

Bildearkiv

Dansen rundt gullkalven 19. oktober – 22. desember 2013, TKM Gråmølna.

(Foto: Andrea Lykken Kittilsen)