Hermann Grøndahl, Her kommer ingenting (Elgesetergt 30b)

Bildearkiv

Hermann Grøndahl, Her kommer ingenting (Elgesetergt 30b) 11. – 13. oktober 2013. 
Utstillingen er en del av Constant. Decay. av Rake Visningsrom.

(Foto: Ingvild Danielsen)