Hermann Grøndahl, Her kommer ingenting (Elgesetergt 30b) – ArtScene Trondheim