Pål Jomås, Babel visningsrom for kunst – ArtScene Trondheim