Yoshihito Mizuuchi, Rake

Bildearkiv

Yoshihito Mizuuchi, Where is Salmon? Rake Visningsrom, 14. juni – 14. juli 2013

(Foto: Andrea Lykken Kittilsen)