Mellom indre og ytre. Fire malere, Heimdal kunstforening – ArtScene Trondheim