Karianne Stensland, Rake visningsrom

Bildearkiv

Karianne Stensland, Storhetstid 1. – 10. mars 2013 Rake visningsrom. En utstilling om velstand og hypnose, se også Rakes hjemmeside.

(Foto: Andrea Lykken Kittilsen)