Joen Vedel

er billedkunstner og Ph.D.-kandidat på Kunstakademiet i Trondheim, utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Whitney Independent Study Program i New York.

Skribentens tekster

Reviews, 03.05.2022

The Age of the Anti-Monument

The exhibition is at its strongest at the point where the thread begins to fray and to expose the monument’s attempt to round things off, the point at which the viewer is invited to join an unresolved debate, a movement, to entertain doubt; to enter a conflicted space that acknowledges itself as already and always an arena of violence.

Kritikk, 03.05.2022

Anti-monumenternes tid

Her er udstillingen stærkest, når tråden begynder at flosse og optrævle monumentets forsøg på en fin runding; når den inviterer beskueren ind i en uafklaret debat, en tvivl og en bevægelse; et konfliktfyldt rum, der erkender sig som altid allerede voldeligt.

Kritikk, 07.12.2021

Mere end halskæder og ringe

«Smykker 85-21» er med til at vise, hvor enestående og vigtig smykkekunstsamlingen på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er, men også hvor svær den er at komme efter.

Kritikk, 13.08.2021

Kampen Fortsætter!

Sammen udgør Hannah Ryggen Army en pilespids der borer sig vej gennem jordlag, teltduge og brynjer; ind i historie- og nationsmaskinens store tandhjul; ind til hjertet af fortællingen om Norge.

Minikritikk, 09.08.2021

Pixlen som materiale

Kunstnere som Man Ray og László Moholy-Nagy har allerede i 1920’erne eksperimenteret med fotografiet som en abstrakt kunstart – men alligevel lader det til, at der er noget mere på spil end abstraktion for abstraktionens skyld. 

Minikritikk, 25.05.2021

”Det har taget meget lang tid at lave”

Der er noget morbidt over dette værk i al dens organiske transformation, som en dødsproces stoppet i tid.