Heidi-Anett Haugen – ArtScene Trondheim


Heidi-Anett Haugen

(f.1985) er biletkunstnar med bachelorgrad i samtidskunst frå Kunstakademiet i Tromsø og mastergrad i biletkunst frå Kunstakademiet i Trondheim. Ho er også skjønnlitterær forfattar.

Skribentens tekster

Minikritikk, 29.03.2023

Sisterless

I dei politiske verka etterlys Yaniya Mikhalina kvinner si stemme og feminisering som botemiddel mot valdelege og imperalistiske statar.

Kritikk, 18.10.2022

Villsting

Tina Jonsbus broderi kan sjå ut som knutar tett i tett, farga riskorn strøtt utover, eller ei slags brodert forsteining.

Kritikk, 20.09.2022

Framtidsspådommar

Falstads Vast past på K.U.K. aktualiserer landskapets visjonære dimensjoner.

Reviews, 30.06.2022

A Dive Into the Human Mind

I wonder how she transfers her motifs to the canvas. How she knows where to cut each hole. I don’t understand how it’s possible to do this by hand, but I’m equally fascinated by the way mere holes of different sizes can add up to a picture.

Kritikk, 30.06.2022

Eit dykk inn i menneskesinnet

Eg undrar meg over korleis ho overfører motiva til lerreta. Korleis ho veit kvar ho skal hogge kvart hull. Eg forstår ikkje korleis det er mogleg at det er laga for hand, eg er også fasinert over korleis desse ulike hulla kan bli eit bilete.

Minikritikk, 19.04.2022

Samtidsstress

«Performance anxiety» lar meg kjenne på mine begrensningar som menneske og kor viktig bevissthet, forståing og meining er. 

Minikritikk, 10.03.2022

Och nu är allt ett minne

Kanskje symboliserer fotografia at hugsen svinn hen og blir gløymd. Korleis var det nå igjen stemma til besteforeldra mine høyrtes ut?