Erik Friis Reitan – ArtScene Trondheim


Erik Friis Reitan

er stipendiat ved KMD Bergen. Han har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Friis Reitan er en av initiativtakerene til ArtSceneTrondheim.

Skribentens tekster

Kritikk, 02.02.2013

Norrøn romantikk

Robert Johanssons utstilling i Nils Aas Kunstverksted inviterer til å reflektere over relasjonen mellom motiv, materiale og kontekst.

Kritikk, 16.11.2012

Sirkelhendelser

I utstillingen Sirkelhendelser blir publikum stilt overfor den uforutsigbare naturen, og det ytterst skremmende ved at det er tilfeldigheter som styrer våre liv. – Ja, for vi snakker om sublim kunst, skriver Erik F. Reitan i sin kritikk.

Kritikk, 19.02.2010

Sorry for at jeg er så jævlig sårbar!

I utstillingen Re-Kriminalisert på Gråmølna Trondheim Kunstmuseum,presenteres arbeider fra Narve Hovdenakks videobaserte produksjon. Noen arbeider er av eldre dato mens andre er helt ferske. Tittelen henspiller på re-miksing, og Hovdenakks prosjekt går ut på å plukke fra hverandre og reorganisere sannheter og myter omkring skyld og skam i et kjønnsperspektiv. På sitt mest effektive oppnår arbeidene å generere en svært effektiv ambivalens overfor hvilke posisjoner vi skal tillegge figurene i videoene, også i forhold til vår egen rolle som betrakter.

Kritikk, 09.11.2009

Strikkingens mange masker

Strikk- masker i samtidskunsten er en vandreutstilling som har startet på Neadalen kunstforening i selbuvottens hjembygd, Selbu før den vandrer videre i Sør-Trøndelags kunstforeninger. Her kan man forsyne seg av den rimelige og svært velsmakende buffeen i kafeen før man god og mett stiger opp i andre etasje for å la seg forføre av strikkingens mange bruksmåter i samtidskunsten. Å se på hvordan strikking kan brukes i samtidskunsten er en spennende idé, og jeg synes det er artig at nettop kunstforeningen i Selbu har valgt å ta for seg dette. Det er ingen stor utstilling, men er godt kuratert og evner å vise bredden av bruksmåter for strikking som kunstuttrykk.

Kommentar, 17.09.2009

Et møte med kunstbyen Trondheim

Jeg må innrømme at før jeg begynte på mastergraden på Kunstakademiet i Trondheim, visste jeg lite om kunstlivet i byen. Jeg hadde hørt om Håkon Bleken og har bekjente som har studert på Akademiet, men utover det har ikke Trondheim vært i fokus, og jeg har ikke hatt noen særlig formening om hva som preger Trondheim som kunstby.