Anna Ihle, Babel visningsrom for kunst

Bildearkiv

Anna Ihle, Lysende framtidsutsikter, 18. – 27. november 2016, Babel visningsrom for kunst

(Foto: Susann Jamtøy)