Jorunn Hancke Øgstad og Ebba Bring, Rake visningsrom

Bildearkiv

Jorunn Hancke Øgstad og Ebba Bring, Concrete turned to sand, 27. mai–5. juni, Rake visningsrom
Co-kuratert av Ebba Bring

(Foto: Susann Jamtøy)