Hans Egede Scherer, Rake visningsrom – ArtScene Trondheim