Fae Logie og Petter Solberg, Babel – ArtScene Trondheim