Anja Carr, Trøndelag Senter for Samtidskunst – ArtScene Trondheim