Janna Thöle-Juul og Iselin Kleiva, Rake visningsrom

Bildearkiv

Janna Töle-Juul og Iselin Kleiva, Hvis jeg bare puster lenge nok, 7. – 15. september 2013, Rake visningsrom

(Foto: Monica A. Svorstøl)