Inträngd i ett hö: smoking a fag, Galleri KiT – ArtScene Trondheim