Ingen regional prioritering – ArtScene Trondheim


Ingen regional prioritering

Kommentar, 23.11.2020

MiST-museene ser det ikke som sin fremste rolle å stimulere til aktivitet lokalt. 

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har fått to ekstra millioner til å gjøre innkjøp i år. Dette er en statlig støtteordning for å stimulere til aktivitet i kunstverdenen. MiST har fordelt summen likt mellom Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim Kunstmuseum (TKM) (altså én million hver).

KODE Museer i Bergen har nylig annonsert de innkjøpene de gjorde med de to millionene de fikk tildelt. «Det har vært sentralt for KODE å få disse midlene så raskt som mulig ut i feltet igjen, samtidig som vi har fått kjøpte inn viktige verk av helt sentrale kunstnerskap», uttrykker direktør Petter Snare på sosiale medier. KODE benyttet anledningen til å kjøpe inn en stor andel kvinnelige kunstnere, for å bøte på ubalansen i sin samling. Hverken NKIM eller TKM har kjøpt noe så langt, men håper på å ta avgjørelsene i løpet av de neste ukene.

Innkjøpsplanlegging

– Vi sitter og planlegger innkjøp denne uka og neste. Dette gir oss en mulighet til å kjøpe ting vi har ønsket oss en stund. Vi har vanligvis ikke noe eget innkjøpsbudsjett for norsk design (NKIM ligger under Innkjøpsordningen for kunsthåndverk i Norge. Red.anm.). Det er ting vi ønsker oss fra kunsthåndverk som vi ikke har kjøpt inn, samt ny norsk design, forteller Åshild Adsen, museumsdirektør ved NKIM. 

Museumsdirektør Johan Börjesson forteller at TKMs innkjøpskomité skal forberede kjøp i månedsskiftet november-desember.

– Vi forstår at pengene skal brukes nå, så de kommer ut i samfunnet og at kunstnerne får glede av det. Vi lider vanligvis ikke under å ha et så stort innkjøpsbudsjett, sier Börjesson og ler.

Börjesson er klar på hvilke overordnede hensyn TKM vil ta ved nyinnkjøp:

– Jeg vil ikke forskuttere, men vi er bevisste på vår samlings etnisk homogene sammensetning og ønsker å gjøre noe med det, forteller han.

Adsen mener NKIM ikke har de samme representasjonsproblemene:

– Vi har allerede en god representasjon av kvinner, i motsetning til kunstmuseene. Det er ikke en spørsmålsstilling vi trenger å ta stilling til nå. 

Nasjonalt mandat

NKIM ser det ikke som sin fremste rolle å kjøpe inn regionale utøvere i forbindelse med støtteordningen.

– Det finnes bare et kunstindustrimuseum i Norge i dag, vi har først og fremst et nasjonalt mandat, forteller Adsen.

Börjesson ved TKM mener det regionale spiller en rolle, men ikke at det er det fremste hensynet.

– I vedtektene våre står det at vi gjennom våre utstillinger og innkjøp skal øke kunnskapen om nasjonale og internasjonale strømninger i kunsten. Vi har naturligvis et regionalt ansvar også. Det er med innkjøp som det er med et utstillingsprogram: Vi etterstreber en form for balanse. Vårt ansvar er ikke primært det lokale, men hva kunsten i det store og det hele gjør, forteller Börjesson.

Faksimile: Bergens Tidende, 18.11.2020

Skryt til KODE

KODE har kjøpt 29 verk av 14 kunstnere og 9 visningssteder fra sin region. Adsen og Börjesson er positive til KODE Bergens innkjøp.

– De var raske og det ser ut som at de har gjort fine valg. Det er interessant for oss å se hva de har gjort, selv om vi har andre hensyn å ta. Vi tar utgangspunkt i vår profil og samling. Ulike museer vekter ulikt, det tror jeg gir bedre representasjon, sier Adsen.

Begge museumsdirektørene sier de vil gjennomføre kjøpene i år, så de kommer kunstmiljøet til gode.

Den 29. oktober informerte NKIM om at de vil stenge dørene første halvdel av 2021. Etter planen vil museet holde stengt fra 1. februar. Dette følger etter en rapport fra Multiconsult, som slår fast at bygget ikke oppfyller byggtekniske standarder eller drift av museumsbygg og samlinger.

Artikkelfoto: Oddvar Daren, Måling av snødybde, 1982. Foto: Susann Jamtøy/TKM. Verket er et av kun fire innkjøp som TKM har gjort over sitt ordinære innkjøpsbudsjettet hittil i 2020.