Referat – ArtScene Trondheim


Samtidslaboratorium III ble arrangert av ArtSceneTrondheim 10. november i Kunstarken på Kunstakademiet i Trondheim. Jonathan Watkins, leder av Ikon Gallery i Birmingham og Jason Havneraas, kunstner bosatt i Trondheim, ble invitert til å lede en uformell samtale om premissene for en kunsthall i Trondheim. Tilstede i salen var blant annet kunstnere, kunststudenter, professorer ved kunstakademiet, og ledere av kunstinstitusjoner og visningssteder for kunst i Trondheim.

Våren 2009 skrev norsk og svensk presse med stor patos om den uhørte, frekke, nihilistiske og uetiske kunsten som dukket opp på den yngre kunstscenen. I Sverige klarte kunststudenten Anna Odell å sjokkere erfarne kunstpublikum, kritikere, psykiatriske helsevesen og flere andre yrkesgrupper med sitt kunstverk Okänd, kvinna 2009-349701 og mediene fikk det å se ut som en hel nasjon var blitt sveket og at vi alle burde forene oss og stå sammen mot dette umoralske trollet som brått våknet opp.

Onsdag 11. februar ble kunstnere, kritikere og andre interesserte invitert til en uformell samtale i Babels lokaler for lansering av katalogen Newspeak.Tre av initiativtakerne til Newspeak var tilstede sammen med flere av skribentene som hadde bidratt med tekster. Lanseringen ble etterfulgt av en diskusjon om kunstkritikk og kritikerens rolle.