Karianne Ommundsen – ArtScene Trondheim


Karianne Ommundsen

er utdannet kunsthistoriker og har gått på Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun har tidligere skrevet for bla Kunstkritikk.no. Ommundsen arbeider nå som formidler ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

Skribentens tekster

Kritikk, 21.06.2018

Øvelser i oppmerksomhet

Det som blekner i sola er en overbevisende og overskuddspreget utstilling. Lotte Konow Lund har en konseptuell og svært umiddelbar tilnærming til mediet, noe som særlig kommer til uttrykk i Dagbøker 2014-2016: “jeg er i tegningen, jeg er”.

Kritikk, 17.12.2017

Sameksistens i en mørk tid

Med biologen og cyborg-feministen Donna Haraway som omdreiningspunkt – i en utstilling hvor verkene glir over i hverandre på fikst vis – belyses en grunnleggende problemstilling som flere av de deltakende kunstnerne basker med: Hva anses som natur, for hvem, og til hvilken pris?

Reisebrev, 19.11.2011

Ideers primitive opphav

I forbindelse med Babels nye konsept One Day Residency har kunstneren Øivind Koppang Eriksen, som er nyutdannet fra Kunstakademiet i Oslo, benyttet seg av gallerirommet som en midlertidig arbeidsplass. One Day Residency kan betraktes som en hurtigversjon av gjestekunstner-utstillingene som vanligvis karakteriserer utstillingsprogrammet i Babel.

Referat, 18.11.2010

SAMTIDSLABORATORIUM III

Samtidslaboratorium III ble arrangert av ArtSceneTrondheim 10. november i Kunstarken på Kunstakademiet i Trondheim. Jonathan Watkins, leder av Ikon Gallery i Birmingham og Jason Havneraas, kunstner bosatt i Trondheim, ble invitert til å lede en uformell samtale om premissene for en kunsthall i Trondheim. Tilstede i salen var blant annet kunstnere, kunststudenter, professorer ved kunstakademiet, og ledere av kunstinstitusjoner og visningssteder for kunst i Trondheim.

Referat, 15.02.2010

Et uformelt møte med kritikkens «jeg»

Onsdag 11. februar ble kunstnere, kritikere og andre interesserte invitert til en uformell samtale i Babels lokaler for lansering av katalogen Newspeak.Tre av initiativtakerne til Newspeak var tilstede sammen med flere av skribentene som hadde bidratt med tekster. Lanseringen ble etterfulgt av en diskusjon om kunstkritikk og kritikerens rolle.