Kunst og kontrovers – er alt lov i kunsten? – ArtScene Trondheim


Kunst og kontrovers – er alt lov i kunsten?

Referat, 23.02.2010

Våren 2009 skrev norsk og svensk presse med stor patos om den uhørte, frekke, nihilistiske og uetiske kunsten som dukket opp på den yngre kunstscenen. I Sverige klarte kunststudenten Anna Odell å sjokkere erfarne kunstpublikum, kritikere, psykiatriske helsevesen og flere andre yrkesgrupper med sitt kunstverk Okänd, kvinna 2009-349701 og mediene fikk det å se ut som en hel nasjon var blitt sveket og at vi alle burde forene oss og stå sammen mot dette umoralske trollet som brått våknet opp.

Den norske kunstskandalen denne våren var den såkalte «GHB-saken» eller for å presentere den med sitt egentlige navn: You don’t have to say please (rape me), en installasjon/performance av kunststudenten Karl Edvin Endresen. Nok et troll som, for noen, våknet litt vel brått. I alle fall nok til å ta Stenersenmuseet på sengen og bringe dem ut av fatning i så sterk grad at de valgte å fjerne verket fra utstillingen.

Strammere etiske retningslinjer ved Konstfack og Kunsthøgskolen i Oslo ble også en følge av disse hendelsene. Og ikke minst en pågående offentlig diskusjon om kunstbegrepet, der spørsmål stilles hvor fri er eller skal kunstnere få være og hvilken kunst vil vi egentlig ha? Skal vi virkelig finne oss i det som disse kunstnerne driver med? Skal eller bør alt være lov i kunsten, også det som er hinsides enhver fornuft og moral? Her har kunstnere, leger, politiker, kritiker, journalister, bloggere med flere gitt sitt syn på saken fra ulike posisjoner. De to nevnte kunstverkene førte til sterke reaksjoner og viser hvor sterkt kunst kan berøre. De stiller også en del prinsipielle spørsmål ved kunstbegrepet, ytringsfrihet, kunstnerens ansvar og kunstinstitusjonens rolle. 17. februar tok vi debatten «live» på Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Kunststudenten Anna Odell var selv tilstede sammen med Martin Schibli, kurator ved Kalmar Konstmuseum. Det var innlegg i debatten av førsteamanuensis i medie- og kommunikasjonspsykologi ved NTNU og musikkanmelder i Adresseavisen, Hroar Klempe. Fagansvarlig ved Masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling og stipendiat Kristoffer Jul-Larsen var ordstyrer.

Seminaret «Kunst og kontrovers – er at lov i kunsten?» ble arrangert av NTNU i sammenheng med Kunnskapsbyen 2010, Kunstakademiet i Trondheim, Masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling v/ masterstudent Gunn Beate Visnes i nært samarbeid med Trøndelag Senter For Samtidskunst.

Bakgrunnsmaterialet og deler av debatten finner du her:

http://kunstkritikk.no/article/72811_kunstnerisk-frihet-under-press

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/sverker-sorlin-konsten-visar-hur-maktens-granser-forandras-1.866715