Ola Sendstad – ArtScene Trondheim


Ola Sendstad

er arkitekt. Han arbeider med ulike prosjekter i skjæringspunkt mellom stedsutvikling, kunst og kulturminnevern.

Skribentens tekster

Opinion, Stedsfornemmelser, Text Series, 21.08.2020

The creative power of the local

When do we cease to be participants in our local environments and instead become mere consumers thereof? Architect Ola Sendstad explains how his projects, the “Blaker cheese” and the old Hundorp railway station, served as a revitalization of the sites.

Kommentar, Stedsfornemmelser, Tekstserier, 06.09.2019

Skaperkraft i det lokale

Når slutter vi å være deltaker i og når reduseres vi til konsumenter av omgivelsene? Arkitekt Ola Sendstad forteller hvordan prosjektene hans med Blaker-camemberten og gamle Hundorp stasjon bidro til en revitalisering av stedene.