Ola Sendstad

Ola Sendstad

er arkitekt. Han arbeider med ulike prosjekter i skjæringspunkt mellom stedsutvikling, kunst og kulturminnevern.

Skribentens tekster

Kommentar, Stedsfornemmelser, Tekstserier 06.09.2019

Skaperkraft i det lokale

Når slutter vi å være deltaker i og når reduseres vi til konsumenter av omgivelsene? Arkitekt Ola Sendstad forteller hvordan prosjektene hans med Blaker-camemberten og gamle Hundtorp stasjon bidro til en revitalisering av stedene.