Anna Ulrikke Andersen – ArtScene Trondheim


Anna Ulrikke Andersen

er arkitekturhistoriker og filmskaper, og jobber som førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun er forfatter av boka Following Norberg-Schulz: An Architectural History through the Essay Film (Bloomsbury) og sitter i redaksjonsrådet til Metode.

Skribentens tekster

Kommentar, Kunstnerisk forskning under lupen!, 08.05.2024

Tatt av flommen: Kroppen i møtet med teknologien 

Det er samtalen med mennesker – ikke maskiner – som står igjen som det mest givende fra besøket på Meta.morf.

Kritikk, 14.02.2024

Hva tenker vi om vann?

I utstillingen Vann er intuisjonen, samhandlingen og nysgjerrigheten viktigere enn et tydelig politisk budskap.

Kritikk, 30.08.2023

Å være vitne

I Vitne undersøker kunstnerne hva det vil si å være et vitne, og hvordan vi forholder oss til andres vitnesbyrd.

Kritikk, 03.05.2023

Å gripe inn: et inngrep  

Det er ingenting ved Invalid Pleasures som gir meg inntrykk av den tryggheten, omsorgen og varmen som helsevesenet, medisin og velferdsstaten lover oss.

Kritikk, 07.02.2023

I referansenes underskog

Espen Kvålsvolls verk er laget til kunstforeningens lokaler. Maleriene gir mye til rommet, men gir rommet like mye tilbake?

Kritikk, 09.01.2023

Kunnskap, kvinnekropp og land

Det er åpenbart at kvinnekroppen knyttes til naturen, i økofeministisk ånd.

Kritikk, 27.10.2022

Det som er her i dag(…)

Grenseløs har fått en god start som utstillingslokale. I Unlikely the same as yesterday kan debatten om bevaring, politikk og utbygging umulig overses.