Anna Ulrikke Andersen – ArtScene Trondheim


Anna Ulrikke Andersen

er arkitekturhistoriker og filmskaper, og jobber som førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun er forfatter av boka Following Norberg-Schulz: An Architectural History through the Essay Film (Bloomsbury) og sitter i redaksjonsrådet til Metode.

Skribentens tekster

Kritikk, 30.08.2023

Å være vitne

I Vitne undersøker kunstnerne hva det vil si å være et vitne, og hvordan vi forholder oss til andres vitnesbyrd.

Kritikk, 03.05.2023

Å gripe inn: et inngrep  

Det er ingenting ved Invalid Pleasures som gir meg inntrykk av den tryggheten, omsorgen og varmen som helsevesenet, medisin og velferdsstaten lover oss.

Kritikk, 07.02.2023

I referansenes underskog

Espen Kvålsvolls verk er laget til kunstforeningens lokaler. Maleriene gir mye til rommet, men gir rommet like mye tilbake?

Kritikk, 09.01.2023

Kunnskap, kvinnekropp og land

Det er åpenbart at kvinnekroppen knyttes til naturen, i økofeministisk ånd.

Kritikk, 27.10.2022

Det som er her i dag(…)

Grenseløs har fått en god start som utstillingslokale. I Unlikely the same as yesterday kan debatten om bevaring, politikk og utbygging umulig overses.