Lønn for atelierarbeid – ArtScene Trondheim


Lønn for atelierarbeid

Intervju, 25.05.2020

Det at kunstneres inntekter er svært lave er et velkjent problem. Som Norske Billedkunstnere og Unge Kunstneres Samfund påpeker i sine respektive innspill til den kommende kunstnermeldingen, er kunstnerøkonomien ikke bare knyttet til regjeringens overordnede samfunnsmål om ytringsfrihet, -mangfold og dannelse. Å bedre kunstnernes inntekts- og arbeidsvilkår handler også om å sikre at det brede lag av befolkningen har mulighet til å bli kunstnere, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Lønn for arbeid er med andre ord et demokratisk anliggende. 

Det er bred enighet om at behovet for honorering av kunstnernes arbeid både må anerkjennes og normaliseres. I den anledning har Babel visningsrom lansert det treårige prosjektet Atelier Babel. Her skal tre trondheimsbaserte kunstnere benytte Babel som arbeidsplass i to måneder, med påfølgende utstillingsplass. For dette mottar de 100 000 kroner hver, et beløp som skal dekke lønn og utstillingsvederlag. Initiativet fremstår unikt og radikalt innen kulturfeltet, og kan måles opp mot Astrup Fearnley-museets utstilling Sol og vår i januar eller Lorck Schive Kunstpris. Sistnevnte er landets største kunstpris hvor fire norske kunstnere under femti år får 150 000 kroner hver til kunstproduksjon, mens hos Astrup Fearnley mottok seks unge kunstnere 600 000 kroner hver i honorar og produksjonsmidler.

Nylig ble det annonsert at Veslemøy Lilleengen og Yanir Shani er valgt ut til å være de første kunstnerne som skal anvende Babel som atelier og utstillingsrom i henholdsvis desember 2020 til februar 2021 og samme periode i 2021–2022. De to kunstnerne deler et samfunnsmessig engasjement og begge ønsker å involvere publikum i sine prosjekt. 

Jordbinding med Veslemøy Lilleengen

Veslemøy Lilleengen er opprinnelig fra Ørlandet, utenfor Trondheim. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT), og er i dag medlem av RAKE arbeidsfellesskap. I tillegg til sin egen kunstneriske praksis har hun de siste årene også gjort seg bemerket som vandrende formidler med mikrogalleriet Kunsthall15, som hun selv omtaler både som en forlengelse av eget kunstnerskap og en samtalestarter om kunst.

Veslemøy Lilleengen, F. Inga Skålnes

Prosjektene mine har alltid bestått av store og åpne prosesser, forteller hun. Mange kunstnere er kanskje litt redde for å snakke om ideene sine i tilfelle sluttresultatet ikke blir som de hadde tenkt. Min prosess handler derimot om å be om innspill på temaer som interesserer meg, og se hvordan samtalene påvirker kunsten jeg lager. Atelier Babel byr derfor på en drømmesituasjon. De store vinduene ut mot gaten, gjør til at folk lett kan komme inn og prate og bli en del av prosessen. 

Til prosjektet på Babel skal hun samle inn jord og historier fra de ulike bydelene som utgjør Trondheim, både gjennom møter i galleriet og ved å oppsøke stedene det fortelles om. For Lilleengen er byjord et helt særegent materiale. 

Den har blitt brukt og resirkulert så mange ganger, utdyper hun. Det er egentlig en ganske skitten jord, som er preget av folket som har vært på dette stedet gjennom århundrer. Prosjektet vil inndeles i fem perioder, fordelt på hver bydel, blant annet for å understreke at byen har blitt brukt til så mye forskjellig. Enkelte steder har vært preget av industri, andre steder har man for eksempel drevet med jordbruk. Noen bydeler har forsvunnet, andre har blitt slått sammen. Det setter avtrykk i jorda. Tenk bare på alt som ligger i leirjorda på Svartlamon, hvor jeg bor. Hvordan alt forandrer seg på Lilleby akkurat nå. Jeg har hentet jord fra steder hvor det ikke er å få tak i lenger, fordi det har blitt bebygd i mellomtiden. Utviklingen har gått så fort. Jorden ligger her som et tidsvitne. 

De innsamlede jordprøvene skal formes gjennom den japanske teknikken hikaru dorodango. Metoden består kort fortalt av bearbeidet jord som poleres over flere dager, slik at man ender opp med en perfekt, blank kule. Lilleengen beskriver det som en form for meditasjon, hvor historiene bearbeides som en del av prosessen. Kulene hun sitter igjen med anser hun derfor som “resultatet av tanker.” Midlene fra Babel åpner også for at Lilleengen kan invitere kunstneren André Tribbensee inn som samarbeidspartner på prosjektet. Sammen skal de holde et seminar om jord.

Shani, Stickers (Beer Sheva Negev zoo, 2019)

Safari med Yanir Shani

Den andre kunstneren i rekken til Atelier Babel er Yanir Shani. Den israelske fotografen kom til Norge i 2015 for å ta en mastergrad ved Kunstakademiet i Trondheim, og er i dag medlem i atelierfellesskapet Lademoen kunstnerverksteder. 

I løpet av gjestekunstneroppholdet planlegger han å lage en installasjon som består av fotografier, performance, video og tekstarbeid, som vil vise til observasjoner han har gjort i ulike dyrehager. Prosjektet stiller både politiske, antropologiske, miljømessige og etiske spørsmål rundt temaet fangenskap og dyrehagens funksjon. Mens lønnen som utbetales av Babel muliggjør et uavbrutt fokus på den kunstneriske produksjonen i prosjektperioden, så anser han ikke økonomisk trygghet som en betingelse for å kunne jobbe.

Yanir Shani, F. privat

 

Å bekymre seg for økonomisk ustabilitet er en del av kunstnerens livsstil og det passer derfor ikke for alle, forklarer han. Noen av de beste unge kunstnerne jeg har møtt har allerede trukket seg ut av kunstverdenen, fordi de ikke maktet å forholde seg til det økonomiske aspektet. Jeg kan selvsagt kun kan prate for meg selv, men jeg har aldri ansett kunst som “en jobb”.

Kanskje det er et feiltrinn, men jeg prøver virkelig å unngå det. For meg handler det ikke om å “jobbe som kunstner”. Jeg tenker bare på neste prosjekt jeg vil lage, og så finner jeg måter å gjøre det på. Bortsett fra i fjor, og nå med Atelier Babel, så har jeg aldri vært så heldig at jeg utelukkende kunne fokusere på kunsten min. Jeg har alltid hatt andre jobber ved siden av. Jeg har hatt så mange bi-jobber, at jeg ikke kan huske dem alle. Det er slik jeg finansierer kunstnerskapet mitt. For meg er det en livsstil. Jeg elsker å gjøre det jeg gjør.

Selv beskriver han den kunstneriske metoden sin som bildedannelse gjennom flere ulike formater. Han har tidligere utmerket seg med en teknikk hvor analoge fotografier fysisk bearbeides og manipuleres i mørkerommet. Resultatet er unike bilder som ikke kan reproduseres. Shani påpeker at han forsøker å trekke inn både historiske og personlige perspektiver i arbeidet sitt, og at bildene viser til hvordan også sosiale, økonomiske og politiske dimensjoner alltid er i endring.

Arbeidene mine skaper en relasjon og transformasjon mellom minne, ideologi, kontroll, makt og tro, forklarer han. Mens jeg pleier å si at det er en indre stemme som får meg til å lage ting slik at jeg kan slutte å tenke på dem, så prøver jeg også å huske at det aldri handler om kunstneren, men om kunstverket. 

Shani, Untitled, (ZSL London Zoo, 2018)

Til Atelier Babel tar han med seg et prosjekt som er en del av en flerårig produksjon. Denne begynte med en serie fotografier i ZSL London Zoo i november 2018, og har fortsatt i den bibelske dyrehagen i Jerusalem og Negev Zoo i Beersheba, Parc Zoologique i Paris og Skansen dyrepark i Stockholm, samt dyrehagen i Budapest og Zoologisk Have i København.

Safari er en pågående visuell og teoretisk undersøkelse hvor jeg avbilder ulike dyrehager, og særlig menneskers oppførsel på disse stedene. Det moralske problemet med innelåste dyr i parker, dyrehager og andre institusjoner er noe jeg har vært i konflikt med mesteparten av mitt liv. Videre er institusjoner generelt interessante rom å undersøke. Dette kan jeg gjøre ved å observere og å ta bilder. Jeg bruker deretter disse til å stille spørsmål om kontroll, eierskap og makt. Det gir meg en måte å peke tilbake på vår forutinntatte menneskelige atferd og motivasjon, som jeg finner både mistenkelig og fascinerende.

Jeg føler at tidsaspektet og den økonomiske tryggheten som Atelier Babel tilbyr, vil gi meg gode forhold for å ta arbeidet mitt videre. Jeg gleder meg til å komme inn i rommet og begynne på produksjonen. En stor del av prosjektet jeg har planlagt baserer seg på interaksjon med de besøkende i galleriet. Det å møte mennesker er en interessant del av prosjektet, også fordi det er den delen jeg har minst kontroll over som kunstner. Jeg håper at disse møtene vil resultere i kunstneriske overraskelser for meg, og forhåpentligvis bidra til at publikum tenker over konsekvensene og motivene som ligger bak vår vilje til å begrense livet til andre levende vesener, avslutter Shani på telefon fra Israel.

Artikkelbilde: Veslemøy Lilleengen

______

Den tredje runden i prosjektet Atelier Babel (2022/2023) vil bli utlyst i starten av 2021.