Tidsnød og omfattende omorganisering – ArtScene Trondheim


Tidsnød og omfattende omorganisering

Intervju, 15.04.2020

Siden 2016 har Museene i Sør-Trøndelag (MiST) sett på muligheten for å samle Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim Kunstmuseum (TKM) under samme tak og ledelse. Prosessen kan ta lang tid hvis det må bygges et nytt signalbygg – kanskje lengre enn NKIM har tid til å vente. Museet har problemer med en enorm samling i et bygg som delvis er stengt på grunn av vannlekkasjer. Også TKM har problemer.

Sammenslåinga skal diskuteres i museenes stiftelsesstyrer denne våren. Både NKIM-styreleder Vigdis Vågen og TKM-styreleder Michael Kahn forteller at styrene ikke har tatt stilling til samlokalisering eller sammenslåing ennå.

– NKIM-styret ser at det kan være behov for en organisasjonsmessig endring, sier Vågen. – Men vi må diskutere hvordan. Det er for tidlig for meg å si hva styret mener om en felles organisasjon eller bygg. Vi har hatt diskusjoner, men ikke konkludert.

Kunstneren Elisabeth Engen sitter også i NKIM-styret. Hun vil ikke uttale seg separat fra resten av styret. – Styret er godt satt sammen og jobber godt. Jeg ønsker ikke å kommentere saken før styret kommer med en felles uttalelse.

Styreleder Vågen forteller at hovedargumentene for en fysisk eller organisatorisk fusjon er økonomiske.

– Det vil antagelig være lettere å få offentlig støtte til et nytt museumsbygg enn å flikke på de byggene som er, men kostnads- og samfunnsmessig kan en utbygging eller rehabilitering av de to eksisterende byggene komme bedre ut. MiST starter nå utredningen av de forskjellige alternativene, og NKIM-styret vil selvsagt følge dette arbeidet fremover. Det er et viktig stykke arbeid som skal skje nå.

Vågen trekker også frem stordriftsfordeler.

– Begge museene har små budsjett, få ansatte og en del overlappende arbeidsoppgaver. Jeg tenker på drift, marked, renhold, butikk og kafé. Egenfinansiering blir nok bare viktigere og museene må se på hvordan de kan utnytte ressursene sine på best måte. Det er likevel ikke gitt at det mest økonomiske er det beste for museene på alle måter, saken er kompleks. 

Fra Martin Tebus i Samlingen 2015, Trondheim Kunstmuseum f. AST/Vilde L. Blom


Noen av disse stordriftsfordelene kan vel oppnås uavhengig av samlokalisering?

– Ja. Hvis viljen er der får man det til. Samtidig merker driftsorganisasjonene at det å drifte flere steder krever flere ansatte. NKIM driver allerede fire steder (Nordenfjeldske i Munkegata og Siftsgården i Trondheim, Austrått-borgen og Hannah Ryggen-senteret i Ørland). Det er også et faktum at mange ansatte på TKM og NKIM har samme fagbakgrunn.

Hva med felles direktør?

– MiST er ansvarlig for driften av museene, mens stiftelsesstyret har ansvar for samlingen og eiendommen. Det tror jeg Nina Refseth (avtroppende direktør i MiST) vil være bedre til å svare på.

Vågen ønsker et tett og bredt samarbeid innad mellom de to museene.

– Styret tar sikte på et felles møte med TKM-styret. Det er dessuten viktig å lytte til direktørene og fagforeningene.

Åpen for ekstern utredning

TKM-styret skal møtes i løpet av uke 16 eller 17 for å diskutere en eventuell samorganisering av de to museene.

Kahn vil gjerne spare sine synspunkter til styremøtet.

Har du noen oppfatninger om fordeler og ulemper med sammenslåingen som du vil ta med deg når du møter styret?

– Det har jeg, men det vil jeg ta med styret.

Vil det komme en avgjørelse eller uttalelse etter styremøtet?

– Vi vil i hvert fall ha en oppfatning om hva vi tenker og hva vi eventuelt ønsker å diskutere videre. 

På spørsmål om det bør komme en selvstendig utredning svarer Khan at han tror det er sannsynlig med en nærmere utredning på et tidspunkt og bekrefter at det er et mulig samtaleemne for styret. NKIMs Vågen er også åpen for å snakke om ekstern utredning. 

– Det har vi ikke diskutert, men det er naturlig å stille spørsmålet, sier Vågen. Det er noe vi vil diskutere i styret. Vi har full tiltro til at MiST ønsker det beste for museene. Hadde ikke MiST satt i gang denne prosessen hadde det tatt mye lenger tid før noe ble gjort.

Hastverk

Vil flytting ut av sentrum være negativt for museene?

– I dag har museene en sentral plassering i Trondheim. Vi har sett på forslagene som er oppe til diskusjon. Det er litt rart at det ikke var flere alternativer i Midtbyen. Tre av alternativene er på Nyhavna, men i Midtbyen er det bare Leütenhaven og de nåværende byggene. Det er tydelig at kommunen ønsker en styrt byutvikling med et stort kulturelt senter på Nyhavna som drakraft. I hvilken retning ønsker man at sentrum skal gå? Vi tror museene er sterke nok til å tiltrekke seg publikum uansett hvor de ligger, men vi vil miste noen av de som slenger innom tilfeldig.

– TKM-styret kommer ikke til å diskutere lokasjon i første omgang, sier TKMs styreleder Kahn.

Vågen understreker avslutningsvis at NKIM trenger hjelp i nærmeste fremtid, lenge før et eventuelt signalbygg på Nyhavna vil være på plass.

– Om 15-20 år er nok Nyhavna helt annerledes, men NKIM har ikke tid til å vente så lenge. Underetasjen på NKIM er stengt på grunn av vannlekkasjer. Vi har ikke tid til å vente i ti-femten år. Vi må også vite hva som skjer de neste fem årene. Hva skjer med eksisterende bygning frem til en beslutning tas? Må museet stenge fordi bygget er for skadelig for samlingen?

 

Artikkelfoto: Fra utstillingen True Blue, 2016, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum f. AST/Andrea Lykken Kittilsen