I samlingen: John Murphy/I studioet: Elmgreen & Dragset, Trondheim Kunstmuseum – ArtScene Trondheim