Cathrine Ruud og Ingunn Ystad, Steinkjer Kunstforening

Bildearkiv

To Plan, Steinkjer Kunstforening 3. – 25.  november 2012.

For mer info se: http://www.cathrineruud.com og  http://ingunnystad.com