Per Kristian Nygård – ArtScene Trondheim


Per Kristian Nygård

har mellomfag i kunsthistorie og moderne arkitektur fra NTNU, samt en MA fra Konsthögskolan i Malmö og Kunstakademiet i Trondheim. Han er en av initiativtakerene til ArtSceneTrondheim og sitter som styreleder.

Skribentens tekster

Intervju, 05.02.2014

Olof Nimars Kim

Olof Nimar, gjestekunstner ved Lademoen Kunstnerverksteder, er aktuell med utstillingen Kim på Babel medio februar. Per Kristian Nygård har tatt en prat med Olof Nimar før utstillingen.

Intervju, Postkulturell næring, Tekstserier, 02.04.2012

Forskjellen mellom kunst og kultur

«Det vi gjorde med Teater Terrier var at vi tok for oss en suksessrik friteatergruppe og ødela den – og det oppsto kunst. Jeg angrer ingenting». Med utgangspunkt i teateret Institutet i Malmø reflekterer dramatikeren Ludvig Uhlbors over forskjellen mellom kunst og kultur, og om hvorvidt kunst og suksess egentlig er forenelige størrelser.

Intervju, 21.03.2011

Rødgrønn formidlingskunst eller blå Bergensdrømmer?

I Adresseavisen den 12.12-2010 kom Høyres kulturpolitiske talsperson Kjetil Utne, med et utspill som antydet at vi kom til å få en kommunevalgkamp der kulturpolitikken kommer til å stå sentralt. Utne påpeker at Høyre vil se til Bergen for inspirasjon noe som har ført til diskusjoner på atelieene i Trondheim. Bergensmodellen innebærer blant annet en større grad av frie midler til kunst og kulturtiltak der kunsten “spiller førstefiolin”. Det kom ikke noe svar fra de Rødgrønne da saken kom opp før jul og vi overbringer spørsmålet til lederen av kulturkomitéen i Trondheim kommune. Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Intervju, 21.03.2011

Høyre om! en ny kulturpolitikk?

I Adresseavisen den 12.12.2010 kom Høyres kulturpolitiske talsperson Kjetil Utne med et utspill som antydet en kommunevalgkamp der kulturpolitikken vil stå sentralt. I nevnte intervju skisserer Utne en drøm om å gjenreise kulturbølgen i Trondheim fra jubileumsåret 1997 og Utne kommer med lovnader om at med Høyre i posisjon vil Bergensmodellen bli lagt til grunn for endringer i regiones kulturpolitikk. Bergensmodellen innebærer en noe annen satsning en det vi har sett i Trondheim. I Bergen er det blant annet i større grad satset på frie midler til kunst og kulturtiltak og kunsten «spiller førstefiolin”. (jfr. Bergen kommunens kunstplan).

Leder, 17.09.2009

Velkommen til Trondheim Kunsthall!

Det er en stor glede for oss å kunne ønske deg velkommen til ArtSceneTrondheims nye nettportal for samtidskunsten i byen. Vi er en gruppe studenter ved Kunstakademiet i Trondheim som siden januar 2009 har jobbet for å synliggjøre kunstscenen i byen gjennom bildebloggen ArtSceneTrondheim.  Vi er glade for nå å kunne utvide prosjektet med en aktiv nettportal der vi har som mål å publisere en til to kunstkritikker i måneden, samt reportasjer, videointervjuer og billedreportasjer.