Parallellaksjonen # 2, Trøndelag Senter for Samtidskunst – ArtScene Trondheim