Erik Friis Reitan, Galleri Blunk

Bildearkiv

Konveks/Konkav på Galleri Blunk 25 – 27 november 2011.

En metode å løse problemer på er å redusere dem til sine enkelte bestanddeler. Utstillingen «Konveks/Konkav» på Galleri Blunk 25-27. nov. er en del av Erik Friis Reitans pågående forsøk på å løse problemet «landskap». Ved å isolere formasjoner og objekter reduserer Reitan landskapsbildet til tydelige og oversiktlige bestanddeler, med den konsekvens at grensen mellom tredimensjonalitet og todimensjonalitet blir flytende og arbeidene får en skulpturell kvalitet. «Fotoserien» blir også satt dekonstruert ved at et minimum av arbeider settes i en konkret seriell relasjon til hverandre.

mer info se: www.erikfriisreitan.com