Mot Bølgene, Galleri Blunk

Bildearkiv

Mot Bølgene 11-13 november 2011 på Galleri Blunk. Endre Tveitan, Nicholas Woche, Ylber Gashi og Katja Eyde Jacobsen

Utstillingen Mot Bølgene viste to videoarbeider som begge undersøker forholdet mellom frihet og resignasjon. Motivet forestiller en tilsynelatende forlatt seilbåt på åpent hav.
Etter båten henger det et tau og i enden av tauet holder en kvinne seg fast. Bakgrunnen for denne handlingen er uklar for beskueren og videoen forholder seg snarere til et fast motiv enn en lineær handling.
 
Anti suicide device.Videoinstallasjonen tar opp problemetikken omkring Tromsø-bruas historie som en av de mest utsatte stedene for selvmord og selvmordsforsøk. I 2005 ble det montert et sikkerhets-rekkverk for å hindre selvmordsforsøk fra broen. Videoinstallasjonen inneholder flere kamerautsnitt av Tromsø-brua. Til sammen danner de mange utsnittene en fragmentert collage av broen.