Landskapet gjennom oss, TKM Gråmølna – ArtScene Trondheim