The Textfukkers, Trøndelag Senter for Samtidskunst – ArtScene Trondheim