Per Kristian Nygård og Helene Torp, Trøndelag Senter for Samtidskunst

Bildearkiv

Per Kristian Nygård og Helene Torp, Trøndelag Senter for Samtidskunst
11.02.2011–06.03.2011

One Big Plan For You . HELENE TORP
11.02.2011–06.03.2011

I utstillingen `One big plan for you` viser Helene Torp animasjoner i hovedgalleriet og i visningsrommet The  Black Cube Filmene er Sabotage (2011) Heavy Heaven (2010) og trilogien Moralen (2005-08)  bestående av Beste praksis, Tro, håp og ærlighet og Venner. Totalt spilletid er 50 min. så sett av god tid.

Helene Torp er kjent for å utfordre og stille kritiske spørsmål  på en personelig og gjenkjennende måte. Hun undersøker forholdet mellom egoet og den harde virkeligheten med bruk av humor og selvironi.

Torp ble uteksaminert ved Kunstakademiet i Trondheim i 2001. Kunstneren har deltatt på utstillinger og filmfestivaler i inn og utland siden 1999 ved bl.a  Galleri F-15, Kortfilmfestivalen, Høstutstillingen, Tegnebiennalen og Moderna museet i Stockholm.

Mer info www.helenetorp.com

Utstillingen er støttet av Statens utstillingstipend/  Norsk Kulturråd

Limets triumf over materialenes integritet. PER KRISTIAN NYGÅRD
11.02.2011–06.03.2011

Forholdet mellom modernistisk arkitektur og ideologi er et tema som går igjen i Nygårds arbeider og utgangspunktet for denne utstillingen er stålrørmøbler og liknende med et gitt design og en spesifikk funksjon. Skulpturene, og bildene referer i materialene til 60 og 70 tallets arkitektur og design, der arkitektur og design var ideologiens siste instans. Gjennom en lang og ekstremt kjedsommelig prosess har Nygård destruert hverdagslige objekter som en nærmest rituell handling før de gjenoppstår som objekter og skulpturer i spenningsfeltet mellom autonomi og funksjon – som både hånfulle og poetiske.

Arbeidene motarbeider sitt utgangspunkt, materialenes logikk og design, og når den åpenbare funksjonen forsvinner som det meningsbærende element oppstår det et poetisk potensiale. Nygård er opptatt av det vakuumet som oppstår idet en ting eller et objekt mister sin funksjon. Man kan ikke, rent praktisk, reversere det modernistiske mantra Form follows function (formen følger funksjonen) og Nygård utforsker her det han kaller det poetiske potensiale i den såkalte modernistiske ruinen.

Det blir meningsløst å nærme seg historien med ambisjonen om å fortelle sannheten. I den grad Nygård er interessert i sannheten sammenlikner han den med en terning der man aldri kan se alle sidene samtidig. Utstillingen inneholder også fiktive og personlige ellementer og det er en fragmentert utstilling vi møter der ulike, omfromede nytteobjekter tyr til dysfunksjonelle visuelle grep for å fortelle en historie.

Mer info www.perkristiannygaard.com

Utstillingen er støttet av Statens utstillingstipend/  Norsk Kulturråd