META.MORF 2010 New.Brave.World!, Trøndelag Senter for Samtidskunst

Bildearkiv

Åpningen av META.MORF 2010 New.Brave.World! på Trøndelag Senter for Samtidskunst, 09.10.2010
For mer informasjon se www.teks.no.