META.MORF 2010 New.Brave.World!, Trøndelag Senter for Samtidskunst – ArtScene Trondheim