Trøndelagsutstillingen 2010, Dora – ArtScene Trondheim