Chris Bell, Lademoen Kunstnerverksteder – ArtScene Trondheim